Број притужби окончаних у 2016 години

 

 

 

 

 

 

Година Притужбе настале у периоду :

Предходним

годинама

У

2016 години

Укупно
2016 Окончано 690 5503 6193

 

 

 

 

 

Chart.

 

 

 

 

Окончане из 2016 ...................... Број притужби које су настале и које су окончане у 2016 години

 

Окончано укупно........................ Број притужби из предходних и из 2016 године окончане у 2016 години