Број притужби окончаних у 2017 години

 

 

 

 

 

 

Година Притужбе настале у периоду :

Предходним

годинама

У

2017 години

Укупно
2017 Окончано 1552 3446 4998

 

 

 

 

 

Chart.

 

 

 

 

Окончане из 2017 ...................... Број притужби које су настале и које су окончане у 2017 години

 

Окончано укупно........................ Број притужби из предходних и из 2017 године окончане у 2017 години