Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18504 17430 14935 12425 8079 1415 122507

 

 

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2640 3629 4441 4980 4790 6037 5796 3168 242 38921
У раду 0 0 2 6 9 16 41 76 192 473 960 532 2307
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 4128 774 41228

 

 

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 10 4444
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 287 0 2759
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 195 151 46 0 902
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 139 244 232 10 783
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 0 239
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 0 151
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 0 33
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 1 183