Контакти са грађанима

Chart.
 
Година Бр.
2007 2556
2008 3787
2009 7343
2010 8553
2011 12185
2012 15295
2013 18506
2014 17431
2015 14938
2016 12423
2017 3986
Укупно 117003

 

 

 

Детаљи контакти...

 

Притужбе

Chart.
Година Бр.
2007 406
2008 1030
2009 1764
2010 2646
2011 3638
2012 4457
2013 5021
2014 4866
2015 6229
2016 6269
2017 1968
Укупно 38294

 

 

 

Детаљи притужбе...

 

 

Рад по притужбама

Chart.
 
Број окончаних 35827
Број предмета у раду 2467
Укупан број 38294

 

 

 

 

 

Детаљи притужбе....

Chart.

 

Однос примљених притужби и покренутих поступака

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Укупан број притужби 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 1968 38294
Број покренутих поступака 7 240 504 928 1106 1466 1287 1133 1667 1484 776 10598
Chart.

 

Ефикасност органа власти у отклањању пропуста које је у поступку контроле утврдио ЗГ

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Утврђене неправилности 3 89 265 463 434 923 1026 1036 1353 1085 359 7036
Отклоњени недостаци 3 84 239 434 376 783 898 912 1118 945 357 6149

Chart.

 

 

 

Ефикасност органа власти у отклањању пропуста утврђених препорукама

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број доспелих препорука 0 37 126 151 214 547 465 445 788 578 50 3401
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 321 553 438 48 2514

 

 

 

Chart.

 

 

 

 

Законске и друге иницијативе Заштитника грађана

Chart.

 

 

Chart.
 
vrasta SUM(statistika.broj)
Број зaконских и других иницијатива 230
Прихваћене законске и друге иницијативе 54
Неприхваћене законске и друге иницијативе 145
Законске и друге иницијативе у процедури 31

 

 

 

 

 

 

 

Мишљења и ставови Заштитника грађана

 

Chart.
 
Година Бр.
2007 0
2008 2
2009 13
2010 5
2011 8
2012 27
2013 17
2014 18
2015 23
2016 28
2017 4
Укупно 145

 

 

 

 

 

Табела збирни приказ

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број контаката са грађанима 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14938 12423 3986 117003
Укупан број притужби 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 1968 38294
Број писаних притужби 403 1012 1681 2555 3427 4391 4980 4795 6156 6200 1935 37535
Број сопствених иницијатива 3 18 83 91 211 66 41 71 73 69 33 759
Број окончаних поступања по предметима 406 1030 1764 2640 3627 4412 4946 4728 5822 5342 1110 35827
Број предмета у раду 0 0 0 6 11 45 75 138 407 927 858 2467
Број покренутих поступака 7 240 504 928 1106 1466 1287 1133 1667 1484 776 10598
Органи отклонили недостатке у току вођења поступка 3 52 139 312 220 376 561 591 565 507 309 3635
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 222 4091
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 321 553 438 48 2514
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 235 140 2 887
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 112 102 257 172 690
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 1 230
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 0 54
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 0 145
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 1 31
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 28 4 145
Укупно све препоруке 3 89 265 464 433 933 1061 1148 498 0 0 4894