Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 2539 123635

 

 

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2641 3629 4442 4981 4795 6050 5848 3349 645 39578
У раду 0 0 2 5 9 15 40 71 179 421 779 796 2317
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6269 4128 1441 41895

 

 

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 80 4514
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 295 1 2768
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 195 151 50 0 906
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 139 244 220 79 840
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 3 242
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 0 151
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 3 36
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 9 191