Контакти са грађанима

Chart.
 
Година Бр.
2007 2556
2008 3787
2009 7343
2010 8553
2011 12185
2012 15295
2013 18504
2014 17430
2015 14938
2016 12423
2017 2755
Укупно 115769

 

 

 

Детаљи контакти...

 

Притужбе

Chart.
Година Бр.
2007 406
2008 1030
2009 1764
2010 2646
2011 3638
2012 4457
2013 5021
2014 4866
2015 6229
2016 6270
2017 1457
Укупно 37784

 

 

 

Детаљи притужбе...

 

 

Рад по притужбама

Chart.
 
Број окончаних 35074
Број предмета у раду 2710
Укупан број 37784

 

 

 

 

 

Детаљи притужбе....

Chart.

 

Однос примљених притужби и покренутих поступака

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Укупан број притужби 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6270 1457 37784
Број покренутих поступака 7 240 504 928 1106 1466 1287 1133 1667 1481 525 10344
Chart.

 

Ефикасност органа власти у отклањању пропуста које је у поступку контроле утврдио ЗГ

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Утврђене неправилности 3 89 265 463 434 923 1026 1036 1400 1062 178 6879
Отклоњени недостаци 3 84 239 434 376 783 898 912 1221 945 178 6073

Chart.

 

 

 

Ефикасност органа власти у отклањању пропуста утврђених препорукама

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број доспелих препорука 0 37 126 151 214 547 465 445 835 554 0 3374
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 321 656 437 0 2568

 

 

 

Chart.

 

 

 

 

Законске и друге иницијативе Заштитника грађана

Chart.

 

 

Chart.
 
vrasta SUM(statistika.broj)
Број зaконских и других иницијатива 229
Прихваћене законске и друге иницијативе 54
Неприхваћене законске и друге иницијативе 145
Законске и друге иницијативе у процедури 30

 

 

 

 

 

 

 

Мишљења и ставови Заштитника грађана

 

Chart.
 
Година Бр.
2007 0
2008 2
2009 13
2010 5
2011 8
2012 27
2013 17
2014 18
2015 23
2016 28
2017 0
Укупно 141

 

 

 

 

 

Табела збирни приказ

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Укупно
Број контаката са грађанима 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18504 17430 14938 12423 2755 115769
Укупан број притужби 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6270 1457 37784
Број писаних притужби 403 1012 1681 2555 3427 4391 4980 4795 6156 6201 1437 37038
Број сопствених иницијатива 3 18 83 91 211 66 41 71 73 69 20 746
Број окончаних поступања по предметима 406 1030 1764 2640 3627 4411 4941 4716 5748 5139 652 35074
Број предмета у раду 0 0 0 6 11 46 80 150 481 1131 805 2710
Број покренутих поступака 7 240 504 928 1106 1466 1287 1133 1667 1481 525 10344
Органи отклонили недостатке у току вођења поступка 3 52 139 312 220 376 561 591 565 508 178 3505
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 832 108 3974
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 321 656 437 0 2568
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 179 117 0 806
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 112 55 278 108 600
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 0 229
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 0 54
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 0 145
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 0 30
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 28 0 141
Укупно све препоруке 3 89 265 464 433 933 1061 1148 498 0 0 4894