Статистички подаци о раду на притужбама по градовима и општинама

 

 

Изабрати град или општину

 

 

Притужбе

 

Година У раду Окончано Укупно
2010 2 2643 2645
2011 4 3633 3637
2012 8 4449 4457
2013 11 5010 5021
2014 21 4845 4866
2015 37 6192 6229
2016 81 6184 6265
2017 78 4049 4127
2018 58 3283 3341
2019 111 3158 3269
2020 271 4778 5049
2021 1252 2522 3774
Укупно 1938 52506 54444
% 3.56 % 96.44 % 100%

 

 

 

Контакти

 

Врста контакта Број контаката
Редовни телефон 72760
Примљени на разговор 39737
Ургентни телефон 10551
Видео линк 4925
SMS 840
Укупно 128813

 

 

 

Пол Број %
Женски 14061 35.97%
Мушки 25033 64.03%
Укупно 39094 100 %

 

 

 

Најчешће повређена права

 

 

Врста повређеног права Бр.
Право на заштиту имовине 6763
Право на поштовање закона 4637
Право на ефикасно поступање органа 3487
Право на добијање одлуке у законском року 3186
Право по основу рада 2984
Право на поштовање најбољих интереса детета 2559
Право из пензијско-инвалидског осигурања 2524
Право на поштовање створених правних очекивања 2476
Право на коректно поступање органа 2352
Заштита права потрошача 1934
Право на здравствену заштиту 1684
Право на рад 1633
Остало 1602
Право на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 1139
Право на одсуство злоупотребе овлашћења 1101

 

 

 

Врста повређеног процесног права Укупно
Право на заштиту од ћутања администрације 3761
Право на правну помоћ 1742
Право на једнаку заштиту права и на правно средство 1639
Право на заштиту због повреде поступка 1385
Право на суђење у разумном року 733
Право на заштиту због непоступања по судским одлукама 416
Право на заштиту због непоступања по актима органа управе 282