Статистички подаци о раду на притужбама по окрузима

 

Изабери округ

 

Притужбе

Година У раду Окончано Укупно
2007 0 3 3
2008 0 21 21
2009 0 4 4
2010 0 1 1
2011 0 1 1
2012 0 3 3
2013 0 2 2
2014 2 2 4
2015 1 4 5
2016 1 4 5
2018 2 1 3
Укупно 6 46 52
% 11.54 % 88.46 % 100%

 

 

 

 

 

Град општина Бр.
Општина Призрен 19
Општина Гора 4
Општина Ораховац 3
Општина Сува Река 2
 

 

 

Контакти

Врста контакта Број контаката
Примљени на разговор 29
Редовни телефон 12
Ургентни телефон 2
Укупно 43

Најчешће повређена права

Врста повређеног процесног права Укупно
Право на заштиту од ћутања администрације 2
Право на правично суђење 2
Право на једнаку заштиту права и на правно средство 1
Право на заштиту због непоступања по актима органа управе 1
Право на правну помоћ 1

 

Врста повређеног материјалног права Бр.
Право из пензијско-инвалидског осигурања 12
Право на ефикасно поступање органа 2
Право на поштовање закона 2
Право на здравствено осигурање 1
Право на добијање одлуке у законском року 1
Право на статус РВИ 1
Право на рад 1
Право на одсуство злоупотребе овлашћења 1
Право на лична документа 1
Право на равноправан третман грађана 1
Право на социјалну заштиту 1
Право на здравствену заштиту 1
Право на новчану накнаду за телесно оштећење 1
Пол Број %
Женски 3 16.67 %
Мушки 15 83.33 %
Укупно 18 100 %