Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 5788 2312 129196

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2642 3630 4444 5005 4843 6180 6137 3947 2985 485 43496
У раду 0 0 2 4 8 13 16 23 49 131 180 358 680 1464
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6268 4127 3343 1165 44960

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 601 70 5105
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 306 211 0 2989
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 128 196 151 53 42 0 956
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 107 138 244 206 348 70 1160
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 5 0 244
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 1 0 152
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 4 0 37
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 39 15 236