Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 5788 4481 131365

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2642 3632 4444 5005 4843 6183 6154 3979 3093 1250 44423
У раду 0 0 2 4 6 13 16 23 46 114 148 249 1014 1635
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6268 4127 3342 2264 46058

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 601 235 5270
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 306 212 46 3036
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 128 196 151 53 42 7 963
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 107 138 244 206 347 182 1271
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 5 4 248
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 2 0 153
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 3 4 40
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 39 26 247