Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 5206 126302

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Окончано 406 1030 1761 2642 3629 4443 4994 4813 6106 5929 3637 1905 41295
У раду 0 0 3 4 9 14 27 53 123 339 491 1018 2081
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6268 4128 2923 43376

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 348 4782
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 300 119 2891
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 196 151 53 9 919
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 138 244 212 220 972
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 6 245
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 1 152
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 5 38
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 30 212

 

 

 

 

Статистички подаци о раду на притужбама по градовима и општинама

 

Статистички подаци о раду на притужбама по окрузима

 

Претрага