Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 3852 124948

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Окончано 406 1030 1761 2641 3629 4443 4983 4798 6062 5882 3531 1256 40422
У раду 0 0 3 5 9 14 38 68 167 386 597 915 2202
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6268 4128 2171 42624

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 318 4752
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 300 71 2843
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 196 151 53 4 914
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 138 244 212 243 995
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 4 243
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 1 152
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 3 36
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 20 202

 

 

 

 

Статистички подаци о раду на притужбама по градовима и општинама

 

Статистички подаци о раду на притужбама по окрузима

 

Претрага