Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 5788 127021

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2642 3629 4444 5002 4836 6144 6058 3799 2519 42271
У раду 0 0 2 4 9 13 19 30 85 210 328 827 1527
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6268 4127 3346 43798

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 598 5032
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 306 151 2929
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 128 124 196 151 53 15 925
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 36 111 138 244 206 432 1178
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 7 246
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 55
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 1 152
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 6 39
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 39 221