Статистика

 

Контакти са грађанима

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број контаката 2556 3787 7343 8553 12185 15295 18506 17431 14936 12425 8079 5788 7582 134548

 

 

 

Притужбе

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Окончано 406 1030 1762 2643 3634 4449 5008 4843 6188 6164 4010 3180 2286 45603
У раду 0 0 2 3 4 8 13 23 41 101 117 161 1007 1480
Укупан број 406 1030 1764 2646 3638 4457 5021 4866 6229 6265 4127 3341 3293 47083

 

 

 

Препоруке, зaконске и друге иницијативе, мишљења и ставови

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно
Број препорука 0 37 126 152 214 557 501 557 890 835 565 601 384 5419
Број спроведених препорука 0 32 100 122 156 407 337 322 556 440 306 226 119 3123
Број неспроведених препорука 0 5 26 29 58 140 141 144 196 151 53 50 24 1017
Број препорука у року за спровођење 0 0 0 1 0 10 33 91 138 244 206 325 241 1289
Број зaконских и других иницијатива 2 38 31 15 40 46 18 15 15 9 10 5 15 259
Прихваћене законске и друге иницијативе 1 9 14 7 1 12 3 0 5 2 1 0 1 56
Неприхваћене законске и друге иницијативе 1 29 17 8 39 34 7 4 6 0 6 2 6 159
Законске и друге иницијативе у процедури 0 0 0 0 0 0 8 11 4 7 3 3 8 44
Број мишљења и ставова 0 2 13 5 8 27 17 18 23 37 32 39 40 261